Alle berichten van dimitri.dewaele

Spiekbriefje

Doel

Het doel van dit spiekbriefje is om veel gebruikte git commando's samen op te lijsten. Zo kan je snel een git commando opzoeken en uitvoeren. Kopieer dit gerust, maak een eigen korte lijst of verwijs naar deze pagina.

Basis

Enkel basis commando's.

git status Bekijk de huidige status van uw repository.
git init Maak een nieuwe repository aan in de huidige directory.
git xxxcommandxxx --help Open de default help pagina. Dit opent een externe html help page.

Bekijk de geschiedenis

Bekijk de log of history van het project.

git log Bekijk de commit geschiedenis
git log --summary Toont een samenvatting van elke commit (en niet de volledige info)
git log --oneline -n 5 Toont elke commit in één lijn. Optie n beperkt het tot 5 lijnen.
git log --graph Een grafische weergave in het command window.
git log --graph master Een grafische weergave van enkel de master branch
git log [filename] Geschiedenis van één bestand: filename
git log --follow [filename] Volg ook de naams-wijzigingen van een bestand (renames)
git log --first-parent [filename] Volg enkel de eerste parent. Dus de main branch en niet van de merged branch.
git log --all [filename] De geschiedenis van een bestandsnaam
git log SAH1..SHA2 --oneline Toon de geschiedenis tussen deze 2 commits (SHA). Vergeet de dubbele punt (..) niet!
git log SAH1..SHA2 --oneline --stat Voeg enkele statistieken toe, hoeveel lijnnummers gewijzigd zijn.

Gitk

Visualisatie met gitk

 gitk Bekijk de geschiedenis met een visuele interface.
gitk [filename] De geschiedenis van één bestand, visueel.
gitk --full-history [filename] De volledige geschiedenis van één bestandsnaam, inclusief merges, etc...
gitk --follow [filename] Bekijk de geschiedenis en volg de naamswijzigingen (renames.)

Reflog

De reflog is een krachtig commando dat toelaat om verloren commits terug te vinden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een commit te maken op een workspace zonder branch naam. Als je dan van branch verspringt, dan zie je deze commit niet meer terug.

Note: lost commits zullen verdwijnen als de database operuimd wordt (prune)

 

 git reflog  Bekijk de geschiedenis van alle commits en acties.

Add

Voeg bestanden toe. Dat wil zeggen: Van de working-copy naar de staging-area (or index).

git add file.txt  stage een bestand 
git add '*.txt' Voeg alle bestanden toe, inclusief deze in subfolders.
git add -A '*.*' stage ook bestanden die je wilt verwijderen: -A
git rm file.txt Verwijder dit bestand lokaal (in de working-copy)
fit rm -r foldername Verwijder bestanden en folders recursief
git add . Voeg alle bestanden toe
git reset . Het omgekeerde van add: Verwijder bestand van de staging-area

Commit

Voeg een commit toe aan Git.

 git commit -m "Omschrijving van de commit" Voer een commit uit, met volgende omschrijving (-m = message) 
git commit --amend --no-edit Voeg een wijziging toe aan de vorige commit. Eigenlijk wordt dit een nieuwe commit (SHA)  en wordt de vorige commit verwijdert.
git gui Start de standaard GUI voor een commit

Remote

Te gebruiken voor een lokale repository. Verwijs naar een remote server die aan de lokale repository gelinkt is.

 git remote add origin https://github.com/try-git/try_git.git Voeg een remote repository toe aan uw lokale repository.
git fetch Haal alle objecten en referencies van de remote repository binnen in uw lokale repository. Dit betekent niet dat uw working-copy verandert.
git pull Voert eigenlijk 2 acties uit: Git pull + merge lokaal. Eerst worden alle objecten binnengehaald, daarna gaat een automatische merge de laatste objecten op uw lokale working-copy zetten.

Push

Aan te vullen.

 git push --set-upstream origin master Enkel als de upstream niet bestaat, dan wordt de origin remote gezet voor de master branch.
git push -u origin master Hetzelfde
git push origin feature1 Push de 
git push origin push current branch to origin
git push push current branch to current branch remote (most likely origin)
git push --force-with-lease push current branch and update remote branch.

Voorbeeld:

 • Voer een lokale commit uit.
 • Forceer deze update naar de server.
git commit -m “Update message” --amend
git push --force-with-lease

Merge

Voeg een branch in een andere

 git merge feature  Voeg de feature branch in the huidige branch. Dit betekent dat er wijzigingen gebeuren op de huidige branch, want je voegt een andere erin.
git merge --no-ff feature Merge zonder fast-forward, dus maak je een bubbel
git merge --squash feature Voeg branch feature in de huidige branch, in één enkele commit. Dus die branch wordt platgeduwd tot één commit. Je moet die squash merge nog committen!

Tag

Het plaatsen van een label op een commit.

git tag 0.3 Maak een lichtgewicht label. This is eigenlijk niks meer dan het opslaan van de SHA van deze commit in een bestand in de .git folder.
git tag -a 0.3 Maak een annotated label. Dit is een appart git-object met zijn eigen SHA en meer informatie voer de commit, zoals naam, datum, ...
git tag -d 0.2 Verwijder een label
git tag -f 0.2 Forceer het verplaatsen van een label naar de huidige commit.
git tag -m "Tag message" 0.2 Voeg een lichtgewicht label toe met message
git push origin tag_name Push één tag
git push --tags Push all tags (niet aan te raden)

git tag -d 12345

git push origin :refs/tags/12345

Verwijder een remote tag: 1) Verwijder de tag lokaal. 2) Push de lege tag referentie naar de remote

 

overzicht van de labels
git tag Lijst van alle lokale labels
git tag -l Lijst van alle lokale labels
git tag -l pattern Beperk de labels tot dit patroon. bv: v6.5.*
git tag -n Lijst van alle lokale labels met een geannoteerde message
git show-ref --tags Toon de referenties naar de labels (tag)
git show-ref --tags -d Toon de referentie naar de tag + de commit waarom deze tag staat
git ls-remote --tags origin Toon de remote labels (referentie van tag object + commit message)
git ls-remote --refs origin Toon de remote labels (enkel de reference van de commit message)

Reset

Reset een commit naar een vorige commit.

 git reset folder/file.txt  Verwijder een bestand van de staged/indexed area
git reset HEAD --soft Ga terug naar de committed history, maar laat de bestanden in de working directory.
git reset HEAD --mixed Ga terug naar de committed + staged history, maar laat de bestanden in de working directory.
git reset HEAD --hard Ga terug naar de committed +staged + working directory history.
git reset HEAD~ Ga terug naar de vorige commit. (delete een commit). wijzigingen blijven wel in de working directory (uncommitted)
git reset HEAD~2 Do dit 2 keer. (Je kan ook ^ gebruiken ipv ~, dan volg je wel een andere parent, enkel voor merges. zie manual)

Template

Aan te vullen.

How to tag a version.

It is a good idea to add tags to specific commits.

Tag overview

git tag     : show all tags

Add an annotated tags: recommended

Annotated tags are stored as full objects in the Git database. Containing the tagger name, email, date, have a tagging message.

git tag -a v3.1.0 -m "Release 3.1.0"            : add an annotated tag to current commit with message
git tag -a v3.1.0 -m "Release 3.1.0" SHA        : add an annotated tag to a commit with SHA and add message

Adding a simple tag: not recommended

A simple tag is very much like a branch, but it doesn’t change location and is fixed to one commit.

git tag v3.01          : add a simple tag to current commit
git tag v3.01 SHA       : add a simple tag to commit with SHA

It is recommended to use the “-a” option for annotated tags.

Push a tag

By default, the git push command doesn’t transfer tags to remote servers. You will have to explicitly push tags to a shared server.

git push origin <tagname>
git push origin v3.1.0

How to keep the development branch clean?

Use case: The work is finished on the feature branch and needs to be checked into the development branch.

Default: Git performs a fast-forward merge by default. 

Result: A fast forward clutters the development branch and loses the overview on the work done in the feature branch.

Advise: The –no-ff flag causes the merge to always create a new commit object, even if the merge could be performed with a fast-forward. This groups all historical commits that belong to a feature branch and keeps the development branch clean.

More info at:

Digitale veiligheid

Heel wat verenigingen gebruiken momenteel Google Drive als centraal document systeem. Terecht een goed systeem. Alle documenten staan centraal en iedereen kan die raadplegen. De tijden van papieren versies en verloren documenten is voorbij. Alles kan je er terugvinden. Verslagen, werklijsten, foto’s, plannetjes, agenda's, financiële verslagen.

Maar het paswoord circuleert vrij rond. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij de veiligheid.

Bij veel initiatieven wordt één Gmail account aangemaakt voor de vereniging en wordt het paswoord doorgestuurd naar alle leden. Elk jaar opnieuw, jaren lang, zonder het paswoord te wijzigen. Hoeveel personen zouden ondertussen toegang hebben? 10, 20, 50 of meer? Emails worden doorgestuurd, het paswoord komen soms terecht bij mensen die geen lid zijn. Soms komen die paswoorden zelfs online, op Facebook of op een website.

Een paar kleine acties kunnen veel problemen voorkomen. Er zijn verenigingen die plots geen toegang meer hebben tot hun documenten. En dit komt steeds doordat het paswoord publiek gekend was.

Voorstel digitale veiligheid:

 • Hoofd account:
  • Enkel de voorzitter, vice voorzitter en digitaal beheerder bezitten de hoofd account (het paswoord).
  • Elk jaar wordt dit paswoord gewijzigd.
  • Bij wisselen van voorzitter wordt het paswoord gewijzigd. Deze persoon heeft immers de eind verantwoordelijkheid over alle documenten.
 • De leden:
  • Niemand gebruikt de hoofd account. Het paswoord circuleert dus niet vrij rond.
  • Iedereen gebruikt zijn eigen gmail account. Wie dit niet heeft maakt er eentje aan. Dit kost niks...
 • De digitaal beheerder:
  • Verleent toegang tot iedereen met een gmail account. Dit kan eenvoudig door het delen van de mappen.

De voordelen:

 • Voortaan kunnen enkel nog de leden de documenten bekijken en aanpassen.
 • Je kan nog steeds documenten publiek maken voor bezoekers.
 • Als een document accidenteel verwijdert wordt, dan kan de digitaal beheerder het nog terug opvissen.

Hoe Google Drive opdelen:

 • /privaat/ : Documenten die enkel voor de hoofdgebruiker toegankelijk zijn. Beperkt.
 • /leden/ : Voor alle leden toegankelijk
 • /publiek/ : Voor iedereen.

Laat uw reacties na op het forum:

Software Lab Forums Digitale Veiligheid

Weergave van 1 genest reactie
 • Auteur
  Berichten
  • #175
   dimitri.dewaele
   Sleutelbeheerder

   Heel wat verenigingen gebruiken Google Drive.
   Dit is een voorstel tot ‘digitale veiligheid’.
   Graag uw reacties. Wat is goed? Wat kan beter?
   http://www.softwarelab.be/2017/06/16/digitale-veiligheid-verenigingen/

   Spread the love
  • #176
   dimitri.dewaele
   Sleutelbeheerder

   De meeste verenigingen die ik ken en momenteel google drive gebruiken, hebben één paswoord. Dat wordt doorgegeven aan alle leden, jaar na jaar. Niet echt veilig dus.

   Spread the love
Weergave van 1 genest reactie
 • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
Spread the love

Vichte

De Dorpsraad van Vichte is in eerste instantie een overkoepelende organisatie die alle Vichtse verenigingen onderbrengt in één overlegorgaan.

Dit ontwerp is dan ook vooral een online krant met streeknieuws en informatie voor het actieve verenigings leven. Opnieuw is gekozen voor Joomla, omdat er een heel wat documenten online ter beschikking zijn. Zowel PDF, foto's, video en informatie voor de verenigingen.

Het vindt zijn oorsprong net na de fusie met Anzegem in 1976. Onder leiding van de toenmalige gemeenteraadsleden en de verenigingen werd besloten een nieuwe overkoepelende organisatie op te richten waar alle Vichtse verenigingen een plaatsje konden vinden. De toenmalige Vichtse cultuurraad werd namelijk opgeslokt door de cultuurraad van de fusie. Een aantal Vichtenaren vonden het belangrijk dat er een instantie bestond die de eigenheid en belangen van de Vichtse verenigingen kon verdedigen. Niet alleen de socio-culturele maar ook de jeugd- en sportverenigingen werden in dit orgaan betrokken. De Dorpsraad Vichte werd zo in 1976 boven de doopfont gehouden. De inspiratie hiervan werd gevonden dankzij de verbroedering met de Duitse gemeente Ommersheim. Ook daar was een "Ortsrat" gevormd na hun fusie met Mandelbachtal.

Puur praktisch gezien wordt de Dorpsraad geleid door een dagelijks bestuur "het Buro". Het Buro roept volgens noodzaak de "Algemene Dorpsraad" bij elkaar. Daar worden alle zaken besproken die het wel en wee van de Vichtse verenigingen en Vichte zelf aanbelangen, beslissingen genomen en adviezen opgesteld.

Naast deze activiteiten organiseert de Dorpsraad Vichte ook grote evenementen naar aanleiding van historische of belangrijke gebeurtenissen die het ganse dorp aanbelangen. De stoeten en de revue voor de 100-jarigen, het kasteel- en millenniumfeest zijn daar enkele voorbeelden van.

Ten laatste brengt de Dorpraad ook 4 maal per jaar het dorpskrantje "de Verteller" uit en is het verantwoordelijk voor deze eigenste website www.vichte.be

Ouderraad De Ranke

Voor www.ouderraadderanke.be is een Joomla CMS gekozen, alhoewel ook WordPress perfect zou volstaan. De website heeft een beperkte inhoud en wordt vooral als uitgangbord gebruikt voor de Ouderraad. Communicatie verloopt via de Sociale media, waar sneller ouders bereikt kunnen worden.

De ouderraad is een groep van ouders die zich bij het begin van het schooljaar op vrijwillige basis engageert om op verschillende manieren de band tussen school en gezin te verbeteren en te verstevigen en om zoveel mogelijk ouders bij het schoolgebeuren te betrekken.

Een aantal keer per jaar komt de ouderraad samen en bespreken we diverse agendapunten. Naargelang de activiteit bestaat er een werkgroep per activiteit. Hier wordt enkel die ene activiteit voorbereid op een losse manier, waarbij iedereen kan kiezen waar hij zijn of haar steentje kan bijdragen.

Een aantal activiteiten vormen elk schooljaar een vast onderdeel van ons programma zoals oa. de wijndegustatie, het Sinterklaasfeest, het schoolfeest, ...

Wil jij af en toe even tijd vrijmaken om je op een positieve en ontspannen manier in te zetten voor onze school, kom dan zeker bij ons oudercomité. Je bent van harte welkom! Geef een seintje aan de voorzitter of aan de directie.

De Gentse Dolfijnen

www.gentsedolfijnen.be is een website van één van de grootste duik verenigingen van het land. Er is gekozen voor een Joomla Content Management Systeem om zowel een publiek als leden gedeelte te kunnen ondersteunen.

Verschillende modules zorgen voor rijke toevoegingen, zoals een nieuwsbrief, documenten downloads, kalender, video integratie, integratie van uitgebreide foto albums, communicatie tussen de leden en nog veel meer. Kortom een perfect voorbeeld waarvoor Joomla geschikt is.

Zin om te leren duiken? Wil je het onderwaterleven leren kennen? Kijk snel onder "ons aanbod" naar "start to dive" op www.gentsedolfijnen.be

Dat we de oudste Oost Vlaamse duikclub zijn, daar zijn we fier op. Bovendien beschikken we over een gezellig clubhuis én trainen we twee keer in de week. Surf even verder door onze site, of bekijk hieronder de prachtige foto's van ons medeclublid-fotograaf Serge Ego.