Maandelijkse archieven: december 2015

Vichte

De Dorpsraad van Vichte is in eerste instantie een overkoepelende organisatie die alle Vichtse verenigingen onderbrengt in één overlegorgaan.

Dit ontwerp is dan ook vooral een online krant met streeknieuws en informatie voor het actieve verenigings leven. Opnieuw is gekozen voor Joomla, omdat er een heel wat documenten online ter beschikking zijn. Zowel PDF, foto's, video en informatie voor de verenigingen.

Het vindt zijn oorsprong net na de fusie met Anzegem in 1976. Onder leiding van de toenmalige gemeenteraadsleden en de verenigingen werd besloten een nieuwe overkoepelende organisatie op te richten waar alle Vichtse verenigingen een plaatsje konden vinden. De toenmalige Vichtse cultuurraad werd namelijk opgeslokt door de cultuurraad van de fusie. Een aantal Vichtenaren vonden het belangrijk dat er een instantie bestond die de eigenheid en belangen van de Vichtse verenigingen kon verdedigen. Niet alleen de socio-culturele maar ook de jeugd- en sportverenigingen werden in dit orgaan betrokken. De Dorpsraad Vichte werd zo in 1976 boven de doopfont gehouden. De inspiratie hiervan werd gevonden dankzij de verbroedering met de Duitse gemeente Ommersheim. Ook daar was een "Ortsrat" gevormd na hun fusie met Mandelbachtal.

Puur praktisch gezien wordt de Dorpsraad geleid door een dagelijks bestuur "het Buro". Het Buro roept volgens noodzaak de "Algemene Dorpsraad" bij elkaar. Daar worden alle zaken besproken die het wel en wee van de Vichtse verenigingen en Vichte zelf aanbelangen, beslissingen genomen en adviezen opgesteld.

Naast deze activiteiten organiseert de Dorpsraad Vichte ook grote evenementen naar aanleiding van historische of belangrijke gebeurtenissen die het ganse dorp aanbelangen. De stoeten en de revue voor de 100-jarigen, het kasteel- en millenniumfeest zijn daar enkele voorbeelden van.

Ten laatste brengt de Dorpraad ook 4 maal per jaar het dorpskrantje "de Verteller" uit en is het verantwoordelijk voor deze eigenste website www.vichte.be

Ouderraad De Ranke

Voor www.ouderraadderanke.be is een Joomla CMS gekozen, alhoewel ook WordPress perfect zou volstaan. De website heeft een beperkte inhoud en wordt vooral als uitgangbord gebruikt voor de Ouderraad. Communicatie verloopt via de Sociale media, waar sneller ouders bereikt kunnen worden.

De ouderraad is een groep van ouders die zich bij het begin van het schooljaar op vrijwillige basis engageert om op verschillende manieren de band tussen school en gezin te verbeteren en te verstevigen en om zoveel mogelijk ouders bij het schoolgebeuren te betrekken.

Een aantal keer per jaar komt de ouderraad samen en bespreken we diverse agendapunten. Naargelang de activiteit bestaat er een werkgroep per activiteit. Hier wordt enkel die ene activiteit voorbereid op een losse manier, waarbij iedereen kan kiezen waar hij zijn of haar steentje kan bijdragen.

Een aantal activiteiten vormen elk schooljaar een vast onderdeel van ons programma zoals oa. de wijndegustatie, het Sinterklaasfeest, het schoolfeest, ...

Wil jij af en toe even tijd vrijmaken om je op een positieve en ontspannen manier in te zetten voor onze school, kom dan zeker bij ons oudercomité. Je bent van harte welkom! Geef een seintje aan de voorzitter of aan de directie.

De Gentse Dolfijnen

www.gentsedolfijnen.be is een website van één van de grootste duik verenigingen van het land. Er is gekozen voor een Joomla Content Management Systeem om zowel een publiek als leden gedeelte te kunnen ondersteunen.

Verschillende modules zorgen voor rijke toevoegingen, zoals een nieuwsbrief, documenten downloads, kalender, video integratie, integratie van uitgebreide foto albums, communicatie tussen de leden en nog veel meer. Kortom een perfect voorbeeld waarvoor Joomla geschikt is.

Zin om te leren duiken? Wil je het onderwaterleven leren kennen? Kijk snel onder "ons aanbod" naar "start to dive" op www.gentsedolfijnen.be

Dat we de oudste Oost Vlaamse duikclub zijn, daar zijn we fier op. Bovendien beschikken we over een gezellig clubhuis én trainen we twee keer in de week. Surf even verder door onze site, of bekijk hieronder de prachtige foto's van ons medeclublid-fotograaf Serge Ego.