Software Lab

Online aanwezig zijn, is meer dan woord en beeld.

Rijke media zoals animatie, video en games maken deel uit van een ruime web presentatie. Sociale media zijn ook aanwezig om interactie met uw publiek gemakkelijk mogelijk te maken via bijvoorbeeld facebook, twitter, linkedin, online forum’s, blogs en veel meer.

SoftwareLab is een expertise en demo ruimte om nieuwe techologiëen te verkennen en een plaats te geven op uw online forum.

Spread the love